Процедури по ЗОП до 15.04.2016 г.

Номер на процедурата:
37
Дата на публикуване: 04.09.2015 г.
Последна промяна: 23.10.2015 г.
Публична покана | Номер в АОП: 9045610
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 14.09.2015 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
Номер на процедурата:
35
Дата на публикуване: 25.08.2015 г.
Последна промяна: 22.11.2016 г.
Открита процедура | Номер в АОП: 684359
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 05.10.2015 г., 16:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
Номер на процедурата:
34
Дата на публикуване: 18.08.2015 г.
Последна промяна: 25.04.2016 г.
Договаряне без обявление | Номер в АОП: 683113
Краен срок за подаване на документи:
понеделник, 24.08.2015 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
Номер на процедурата:
33
Дата на публикуване: 31.07.2015 г.
Последна промяна: 18.09.2015 г.
Публична покана | Номер в АОП: 9044453
Краен срок за подаване на документи:
сряда, 12.08.2015 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
Номер на процедурата:
32
Дата на публикуване: 21.05.2015 г.
Последна промяна: 01.07.2016 г.
Открита процедура | Номер в АОП: 668007
Краен срок за подаване на документи:
четвъртък, 18.06.2015 г., 16:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
Номер на процедурата:
29
Дата на публикуване: 04.05.2015 г.
Последна промяна: 10.06.2015 г.
Публична покана | Номер в АОП: 9041443
Краен срок за подаване на документи:
четвъртък, 14.05.2015 г., 17:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:
Номер на процедурата:
28
Дата на публикуване: 04.05.2015 г.
Последна промяна: 11.01.2016 г.
Открита процедура | Номер в АОП: 664819
Краен срок за подаване на документи:
четвъртък, 28.05.2015 г., 16:00 ч.
Краен срок за задаване на въпроси:

Страници